2021

KALENDARIUM USTAWIEŃ SYSTEMOWYCH,

WARSZTATÓW ORAZ SESJI INDYWIDUALNYCH

 
 

Ustawienia Systemowe odbywają się raz na dwa miesiące w Kopenhadze i trwają 1-2 dni, w zależności od liczby chętnych. Daty kolejnych warsztatów ustawieniowych:

13.02.2021 - 14.02.2021
24.04.2021 - 25.04.2021
12.06.2021 - 13.06.2021
14.08.2021 - 15.08.2021

16.10.2021 - 17.10.2021
11.12.2021 - 12.12.2021

Sesje indywidualne w Kopenhadze będą się odbywać raz na dwa miesiące w następujących terminach: 

11.02.2021 - 14.02.2021
22.04.2021 - 25.04.2021
10.06.2021 - 13.06.2021
12.08.2021 - 15.08.2021
14.10.2021 - 17.10.2021
09.12.2021 - 12.12.2021

Ponadto planowane są następujące kilkudniowe warsztaty wyjazdowe: ​

sylwestrowe 2020: 28.12.2020 - 01.01.2021

wiosenne: 16.03.2021 - 21.03.2021
letnie: na przełomie lipca i sierpnia
jesienne: 14.09.2021 - 19.09.2021
sylwestrowe 2021: 28.12.2021 - 01.01.2022

DODATKOWE INFORMACJE I ZAPISY
Natalia Kuraszyńska
e-mail: n.kuraszynska@gmail.com
telefon: +
45 502 998 21

fab764135eb74ba28bc909bd8f847b6a-0001.jpg

Ustawienia Systemowe/Rodzinne adresowane są w szczególności do osób, które chcą:
* odszukać w swoim życiu spokój i harmonię
* poprawić relacje osobiste w związkach uczuciowych, rodzinnych i przyjacielskich
* uzdrowić relacje zawodowe
* poprawić efektywność i dochodowość swojej pracy
* polepszyć stan zdrowia, kondycję psychiczną oraz duchową
* zidentyfikować sedno swoich problemów i znaleźć dla nich rozwiązanie

 

W bezpiecznej przestrzeni uzyskasz możliwość zbliżenia się do samej/samego siebie oraz poznania istoty swoich ograniczeń. Poprzez systemowe ustawienia otrzymujemy wgląd w losy naszych przodków, gdzie często leży przyczyna bieżących problemów. Osoba prowadzącego jest w tym procesie jedynie przewodnikiem i wsparciem, asystującym nam w poszukiwaniu odpowiedzi i rozwiązań.

 

Największą korzyścią pracy według tej metody jest możliwość uzdrawiania całych systemów rodzinnych, związków partnerskich, firm, organizacji i tym podobnych bez konieczności osobistego uczestnictwa w warsztatach wszystkich zainteresowanych. W procesie uzdrawiania faktycznie, poprzez wybranych losowo przedstawicieli, bierze udział zarówno klient, jak i system rodzinny, do którego przynależy; ta sama zasada dotyczy miejsca pracy i innej działalności publicznej.

 

Jak wyglądają Ustawienia Systemowe?
Ustawienia trwają zazwyczaj dwa dni. Mają one formę grupowych warsztatów, składających się z serii następujących po sobie ustawień.

 

Każde ustawienie przebiega według następującego schematu: 

 

- po krótkiej rozmowie wstępnej, która pozwoli zidentyfikować rzeczywisty problem, prowadzący ustala, które osoby (członkowie rodziny, byli i obecni partnerzy itp.) lub/i aspekty (miłość, gniew, życie, serce itp.) będą potrzebne do ustawienia danej konstelacji;

 

- ustawiający, wybiera spośród pozostałych uczestników warsztatu reprezentantów osób i/lub aspektów, a także reprezentanta siebie samego. To, co umożliwia reprezentację, jest nazywane "polem wiedzącym". W ustawieniach wiedzące pole ujawnia się w formie "przychodzących" do reprezentantów odczuć, impulsów i myśli, które odnoszą się do prawdziwych stosunków panujących w systemie klienta. Każdy wybrany może odmówić reprezentowania, jeśli czuje, że nie powinien reprezentować danej osoby/aspektu;

 

- podczas ustawienia prowadzący uważnie obserwuje język ciała i reakcje poszczególnych reprezentantów oraz szuka równoważących i uzdrawiających posunięć. Może przestawić niektórych reprezentantów w inne miejsce i przyglądać się ich reakcjom na taką interwencję, może również zaproponować reprezentantom lub samemu ustawiającemu (gdy bierze on bezpośredni udział w ustawieniu) wypowiedzenie pewnych zdań albo obranie określonej postawy ciała (pokłon, leżenie u stóp itp.);

 

- ustawienie kończy się wtedy, gdy wszyscy jego uczestnicy czują, że znajdują się na swoim miejscu i nie mają dalszej potrzeby przemieszczania się. Już sam obraz rozwiązania, który się wtedy wytwarza, ma działanie uzdrawiające. 

 

Proces szukania rozwiązania może trwać kilku minut albo ponad godzinę, w zależności od dynamiki procesu.

 

W ustawieniach można wziąć udział jako aktywny uczestnik lub jako aktywny obserwator.

 

- Aktywny uczestnik bierze udział w ustawieniach po to, aby pracować nad problemem, z którym przyszedł. Problem ten może być od początku uświadomiony albo też może zostać dopiero sprecyzowany przy pomocy prowadzącego w trakcie poprzedzającego ustawienia wywiadu albo podczas indywidualnych konsultacji przed warsztatami. Te ostatnie, choć nieobligatoryjne, są gorąco zalecane, ponieważ często zdarza się, że sprawa, z którą przychodzimy, jest jedynie częścią, pierwszą warstwą bardziej złożonego problemu, który należy zidentyfikować i rozpracować. Bywa i tak, że nasza sprawa to jedynie dymna zasłona, maskująca rzeczywisty problem; ustawienia są również po to, aby móc rozróżnić pomiędzy problemem pozornym a realnym.

 

Aktywny uczestnik otrzymuje jedno ustawienie, przeznaczone specjalnie dla niego; czasem są to dwa krótsze ustawienia. Ponadto uczestniczy on w ustawieniach innych osób. Obie te role są równie istotne, ponieważ nasza indywidualna praca nie ogranicza się bynajmniej do własnych ustawień. Uczestnicząc w ustawieniach pozostałych osób pomagamy uzdrowić nie tylko ich, lecz również nasz system; często to właśnie wtedy otrzymujemy najwięcej!

 

- Aktywny obserwator uczestniczy w ustawieniach innych osób. Dzięki temu ma okazję bliższego zaznajomienia się z metodą Ustawień Systemowych, nie ustawiając na razie własnych, sprecyzowanych problemów. Nie oznacza to jednak, że aktywny obserwator jest obecny w warsztatach tylko „jedną nogą”: uczestnicząc w procesie uzdrawiania systemów pozostałych uczestników, uzdrawia on jednocześnie swój własny system. 

 

Poszczególne ustawienia są przedzielane kilkunastominutowymi przerwami, pozwalającymi zachować higienę pracy, złapać oddech, wypić herbatę itd. Na każdy dzień zaplanowana jest również dłuższa, półtoragodzinna przerwa, przeznaczona na lekki obiad.

 

Udział w warsztatach ustawieniowych powinien mieć miejsce nie częściej niż co 3–6 miesięcy, choć zdarzają się wyjątki od tej zasady. Z reguły potrzeba prędszego wzięcia udziału w kolejnych ustawieniach bierze się z braku gotowości do przyjęcia efektów poprzednich ustawień. Taka postawa zdecydowanie zaburza proces uzdrawiania systemu, jako że kwintesencją ustawień jest zgoda na otrzymane obrazy i rozwiązania w takiej postaci, w jakiej się ukazują.

 

Ze strony uczestnika potrzebne są przede wszystkim dwie rzeczy: uczciwa otwartość oraz pokora; taka postawa pozwala wyciągnąć z ustawień jak najwięcej. W zamian uczestnik otrzymuje gwarancję pełnej uważności, całkowitego bezpieczeństwa oraz – jeśli sam na to pozwoli – szansę skutecznego rozwiązania gnębiących go problemów.